Στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης η τελική απόφαση έγκειται στον άνθρωπο (vid)

Μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης με τον διευθυντή πληροφορικής του MIT Media Lab, Μιχάλη Μπλέτσα.

Χωρίς να παραβλέπει το σημαντικό ρόλο της, για τον Μιχάλη Μπλέτσα, διευθυντή πληροφορικής του MIT Media Lab η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα βοήθημα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία έγκειται για τον ίδιο στον άνθρωπο.

«Αυτή τη στιγμή περνάμε μια περίοδο μόδας για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κοιτάξει κάποιος τις δημοσιεύσεις των τελευταίων χρόνων θα δει ότι όλες έχουν και μία δόση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η λύση των προβλημάτων δεν κρύβεται μόνο σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Πολλές φορές υπερέχει η αναλυτική σκέψη. Αυτή είναι και το ζητούμενο» τονίζει ο κ. Μπλέτσας στη συζήτησή μας.

Όπως σημειώνει η «ηθική» δεν είναι κάτι που μπορεί να επεξεργαστεί η τεχνητή νοημοσύνη, «επομένως η χρήση της για καλό σκοπό παραμένει αποκλειστικό πεδίο του ανθρώπου.» Κατά συνέπεια, για τον κ. Μπλέτσα έχει ιδιαίτερη σημασία ο άνθρωπος που αναπτύσσει ή χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη να έχει γερές βάσεις και να κατανοεί το πεδίο εφαρμογής. «Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε για ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά για πόλωση, αφού τα ΑΙ συστήματα εκπαιδεύονται με δεδομένα που έχουν επιμεληθεί άνθρωποι.»

Όλα τα παραπάνω δεν αναιρούν τη σπουδαιότητα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Είναι και λόγος που τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα κράτη επενδύουν στην ανάπτυξή της. Ο ίδιος διακρίνει αρκετές διαφορές μεταξύ χωρών και περιοχών, με τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ να είναι πιο γνωστές για την ανάπτυξη συστημάτων ΑΙ στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ στην Ευρώπη, όπως επισημαίνει, είναι πιο αποτελεσματική η ανάπτυξη συστημάτων για βιομηχανικές εφαρμογές. Ωστόσο, όπως προσθέτει, το ενδιαφέρον πρέπει να στραφεί σε εφαρμογές που θα έχουν ένα μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα, που μάλλον θα προέλθει από το χώρο της υγείας.

Ελλάδα και τεχνητή νοημοσύνη

Όσο για την Ελλάδα και τη θέση της στις εξελίξεις, ο κ. Μπλέτσας σημειώνει ότι η χώρα μας επιστημονικά κατάφερνε να έχει ένα αποτύπωμα σε όλους τους τομείς. «Πιο πολύ στον τομέα της βασικής έρευνας και όχι της εφαρμοσμένης.» Ωστόσο, ακριβώς επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καινούργιο για όλους, ο ίδιος πιστεύει ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει τις εφαρμογές που είναι οι πιο χρήσιμες. Επισημαίνει ότι έχουν ήδη γίνει οι πρώτες προσπάθειες μιας εθνικής στρατηγικής, κρίνοντας όμως ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένας κρίσιμος κρίκος που είναι σε έλλειψη στην Ελλάδα. «Αν απουσιάζουν δεδομένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, πως μπορεί κάποιος να κάνει έρευνα στη διαγνωστική χρήση» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας να ξαναφέρει κοντά στις σπουδές τον ανθρωπισμό, στον οποίο έχει έτσι κι αλλιώς τις βάσεις, με την τεχνολογία, προσθέτοντας και μια εξωστρεφή κλίση, φέρνοντας για παράδειγμα φοιτητές από το εξωτερικό ή μελετώντας τα παγκόσμια προβλήματα και όχι μόνο τα εσωτερικά μας.