Μια συζήτηση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους που κρύβονται σε περίπτωση που οι εταιρείες καθυστερήσουν τις αλλαγές.

O Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι ένα buzzword της εποχής. Αντιθέτως, αφορά μια πολύ σημαντική μετάβαση που καλούνται να κάνουν οι επιχειρήσεις στο σύνολο των λειτουργιών τους, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές διαδικασίας με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Συνιστά μια στρατηγική αλλαγή μιας επιχείρησης. Αλλαγή που έχει ως στόχο να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και προσφέρει τη δυνατότητα χάραξη στρατηγικής με την χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών.

Με τη συντροφιά των Διονύση Διαμαντόπουλου (Γενικός Διευθυντής Consulting, KPMG) και Μιχάλη Παπαγεωργίου (Senior manager, Consulting, KPMG) συζητάμε για τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και η αξιοποίηση των δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα στο σύγχρονο -πιο ανταγωνιστικό και πιο απαιτητικό- επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διαθέτοντας μια ευρύτερη εικόνα της ελληνικής αγοράς, τα δύο στελέχη της KPMG μας δίνουν και μια καλύτερη εικόνα για το επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και τους λόγους αυτής της υστέρησης.

Πατήστε το play για να ακούσετε το podcast.