“H γεφύρωση του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες θα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες.”

*Της Tanuja Randery, Managing Director, AWS EMEA

Το 2023 αποτέλεσε σημείο καμπής για την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πρόσβαση στο Generative AI πυροδότησε ένα κύμα καινοτομίας ανάμεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Strand Partners, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS), οργανισμοί όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων,  καθώς επίσης και οι πολίτες, αλληλεπιδρούν με  αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία όπως ποτέ άλλοτε.

Η κα. Tanuja Randery, Managing Director, AWS EMEA.

Η εν λόγω μελέτη εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να “ξεκλειδώσει” 600 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία έως το 2030, εάν διατηρηθεί αυτή η τάση στην Ευρώπη. Πώς μπορεί όμως η Ευρώπη να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία; Η έκθεση αναφέρει ότι η γεφύρωση του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες θα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες.

2023: Σημείο καμπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκε κατά 32% πέρυσι, ενώ πάνω από τα δύο τρίτα όσων επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει την εν λόγω τεχνολογία αναφέρουν ως αποτέλεσμα  τα αυξημένα έσοδα, την βελτιωμένη παραγωγικότητα ή την τόνωση της καινοτομίας.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, βλέπουμε ήδη τα ευρέως διαδεδομένα θετικά αποτελέσματα της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών κλάδων.

Η NeuroPro χρησιμοποιεί AI και μηχανική μάθηση (ML) για να βελτιώσει την ακρίβεια στη διάγνωση πολύπλοκων εγκεφαλικών ασθενειών, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζονται τα νοσοκομεία για να μοιραστούν ιατρικά δεδομένα και να κάνουν διάγνωση, από εβδομάδες σε ώρες.

Η ολλανδική νεοφυής επιχείρηση Growy, χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και τη φροντίδα των καθετοποιημένων αγροκτημάτων της, επεξεργαζόμενη τεράστιες ποσότητες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το πότισμα, τη σίτιση και τη συγκομιδή, ώστε να βελτιστοποιήσει την υγεία των φυτών. Η εν λόγω εταιρεία αντικατοπτρίζει ένα καινοτόμο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο μοντέλο γεωργίας του μέλλοντος.

Αυτές οι επιχειρήσεις αναδεικνύουν όσα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης. Και οι πολίτες διαπιστώνουν αυτές τις δυνατότητες – πάνω από τους μισούς (52%) πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και ο έλεγχος ασθενειών.

Κλείνοντας το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων

Καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να κρατήσει πίσω την Ευρώπη.

Σχεδόν οι μισές (44%) ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η αδυναμία εύρεσης προσωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες έβαλε εμπόδια και περιόρισε τον θετικό αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας στη λειτουργία τους, ενώ το 27% δήλωσε ότι αποτέλεσε ανασταλτικός παράγοντας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Όμως, η έλλειψη δεξιοτήτων δεν υποδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Το 61% των Ευρωπαίων πολιτών είναι ανοιχτοί στην εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους, επιτρέποντας τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Για να κλείσουμε το χάσμα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά. Η έρευνα της Strand κατέδειξε ότι το κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης (45%) και η έλλειψη χρόνου (24%) είναι τα κρίσιμα εμπόδια που οι πολίτες πιστεύουν ότι τους κρατούν πίσω.

Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι τα εμπόδια αυτά είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τα άτομα που ανήκουν σε λιγότερο προνομιούχες ή διαχρονικά περιθωριοποιημένες ομάδες – αυξάνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες.

Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους

Η γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, όχι μόνο του τεχνολογικού κλάδου αλλά και ευρύτερα, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και στοχευμένης χρηματοδότησης, θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει την ψηφιακή της δυναμική.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” (Digital Europe Programme) και το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (Digital Education Action Plan).

Από την πλευρά της, η AWS δεσμεύεται να βελτιώσει την πρόσβαση στην κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. Έχουμε ήδη εφοδιάσει 900.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη με δεξιότητες υπολογιστικού νέφους ενώ η δέσμευσή μας, «AI Ready» , στοχεύει στην παροχή δωρεάν κατάρτισης σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης σε άλλα 2 εκατομμύρια άτομα.

Προσπάθειες όπως αυτές θα προσφέρουν στην Ευρώπη τις βάσεις που χρειάζεται για να ξεκλειδώσει το ψηφιακό της μέλλον.

Τι θα επακολουθήσει μετά το ευρωπαϊκό «έτος τεχνητής νοημοσύνης»;

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και η βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η αξιοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής που παρουσιάζει η τεχνητή νοημοσύνη και η διατήρηση της αύξησης όσον αφορά την υιοθέτησή της σε ολόκληρη την Ευρώπη, σημαίνει ότι πρέπει να εξοπλιστούν όλα τα άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε όλοι να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στο ψηφιακό ταξίδι της Ευρώπης.