Μια συζήτηση με την ιδρύτρια του The Tipping Point in Education, Αμαλία Κωνσταντακοπούλου.

Στην ηλικία των 18 ετών τα παιδιά καλούνται να πάρουν μία πολύ σημαντική απόφαση. Σε ένα βαθμό τυχαία, αφού πολλά από αυτά δεν έχουν πραγματική εικόνα για την ακαδημαϊκή διαδρομή που καλούνται να επιλέξουν. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό;

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατακρίνεται διαχρονικά για τον τρόπο με τον οποίο τελικά φέρνει τη νέα γενιά προ των πυλών μιας τέτοιας απόφασης. Ένα τέτοιο παιδί ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90 και η Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, ιδρύτρια του The Tipping Point in Education.

Μιας πρωτοβουλίας που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να μειώσει αυτές τις τυχαίες αποφάσεις, φέρνοντας σε επαφή επαγγελματίες με τους μαθητές σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Μιας πρωτοβουλίας που επιχειρεί να αλλάξει βιωματικά την εκπαίδευση, δημιουργώντας ερεθίσματα, κίνητρα και τις απαραίτητες αναφορές στα παιδιά. Για αυτό το πρόγραμμα και κυρίως τα συμπεράσματα που πηγάζουν από τις δράσεις του συζητάμε με την Αμαλία Κωνσταντακοπούλου. Ας την ακούσουμε.