Μέχρι το 2030 το ποσοστό ταφής των αποβλήτων στην Ελλάδα θα πέσει στο 10% (vid)

Με τον Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συζητάμε για τις δράσεις και τις αλλαγές που έρχεται να φέρει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Με 80% ποσοστό ταφής των αποβλήτων τη χώρα μας τη χωρίζει μια τεράστια απόσταση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πολύ μεγαλύτερη με τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, όπου συναντάμε μονοψήφια ποσοστά. Μπορούμε να την καλύψουμε;

Ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δηλώνει αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι μέχρι το 2030 το ποσοστό ταφής θα έχει πέσει στο 10%. Σε αυτήν τη μεταστροφή ελπίζει ότι θα οδηγήσει και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Ένα σχέδιο που, όπως σημειώνει ο κ. Γραφάκος, δεν έρχεται να κουνήσει το δάχτυλο στον πολίτη/ιδιώτη, αλλά να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών και της ανακύκλωσης. «Αν οι πολίτες έχουν τις υποδομές και τα κίνητρα ο στόχος θα επιτευχθεί πολύ γρήγορα» σπεύδει να προσθέσει ο κ. Γραφάκος, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις και πολιτικές του σχεδίου έχουν επί της αρχής τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών, των Δήμων και της κοινωνίας αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου.   

Δράσεις και πολιτικές που έχουν ως στόχο όχι μόνο να ξεφύγει η Ελλάδα από τις «λίστες ντροπής» και τις χαμηλές θέσεις, αλλά κυρίως να πυροδοτήσει και ένα «ενάρετο κύκλο οικονομίας», όπως μαρτυρούν άλλωστε τα αντίστοιχα παραδείγματα του εξωτερικού.   

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Μανώλης Γραφάκος περιγράφει τις βασικές διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου, τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον και την οικονομία, τα κίνητρα που προβλέπονται για τους πολίτες αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μεταστροφή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απόβλητα.