Επιχειρηματική κουλτούρα. Μια έννοια που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, αλλά σπάνια οι εργαζόμενοι την αναγνωρίζουν στις επιχειρήσεις που δουλεύουν. Για τον ορισμό της, αλλά κυρίως τη σημασία της, όπως επίσης και για το τι συμβαίνει στις ελληνικές επιχειρήσεις, συζητάμε με τον Βασίλη Βασιλειάδη, σύμβουλο επιχειρήσεων και ιδρυτή της Vivid Vibes.

Για τον Βασίλη Βασιλειάδη η επιχειρηματική κουλτούρα είναι η ίδια η ταυτότητα των επιχειρήσεων. Η πραγματικότητα, όχι η υπόσχεση, όχι ο αυτοπροσδιορισμός τους. Και όπως ο ίδιος προσθέτει, παρατηρώντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συναντάμε μια μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της «εικόνας» και της «πραγματικότητας».

Αυτό, όπως προσθέτει, συνιστά ένα σημαντικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, που συμβαίνει είτε γιατί δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας είτε γιατί αυτή δεν είναι ξεκάθαρη στους εργαζόμενους.

Όπως σημειώνει στην κουβέντα μας, η κουλτούρα στις επιχειρήσεις συνδέει κατά κανόνα τους εργαζόμενους σε ένα υπαρξιακό επίπεδο, δημιουργώντας ένα πολύ πιο στενό δεσμό εταιρειών και υπαλλήλων, που είναι πιο ανθεκτικός στις κρίσεις.

Μια τέτοια κρίση είναι και η πανδημία, που χτύπησε ένα καμπανάκι στις επιχειρήσεις να ασχοληθούν πιο σοβαρά με τα θέματα της εταιρικής κουλτούρας. Όμως όπως προσθέτει στη συζήτησή μας ο Βασίλης, η αλλαγή μάλλον δεν θα προέλθει από τον κορονοϊό, αλλά από τη νέα γενιά που σταδιακά μπαίνει στους κόλπους των επιχειρήσεων.

Πατήστε το play