Με τη Βιολέτα Ξανθούλη, ιδρύτρια της Opennous, συζητάμε γύρω από όλα τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν για τις ESG δράσεις των επιχειρήσεων. Το περιβάλλον, θεσμικό και κοινωνικό, τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και την ενσωμάτωση στην κουλτούρα τους που προϋποθέτει πρωτίστως ένα ESG πρόγραμμα.

“Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων”. Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη παράμετρος επιτυχίας των ESG δράσεων των επιχειρήσεων για τη Βιολέτα Ξανθούλη, ιδρύτρια της Opennous. Η “Οπεν Νους” είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που εξειδικεύεται στην υλοποίηση σειράς διαδραστικών προγραμμάτων ESG που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, πυροδοτόντας παράλληλα την ατομική δράση.

Όπως σημειώνει η κ. Ξανθούλη στη συζήτησή μας, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση που επεξεργάζεται την ESG στρατηγική της είναι να κατανοήσει πως και που επηρεάζει το περιβάλλον και την κοινωνία. “Δεν είναι όλα για όλους” τονίζει, προσθέτοντας ότι μόνο αφού ολοκληρώσει αυτό το βήμα μια επιχείρηση, “θα πρέπει να βάλει προτεραιότητες για τις ESG δράσεις που θα επιλέξει να υλοποιήσει”.

Για την κ. Ξανθούλη η ελληνική πραγματικότητα σίγουρα προσφέρει μεγάλα περιθώρια να αναπτύξουν ESG δράσεις. “Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και ταυτόχρονα έχουμε και τεράστιες ευκαιρίες” τονίζει, προσθέτοντας ότι τα περιβαλλοντικά αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα στη χώρα μας προσφέρουν την ευχέρεια να φανούν άμεσα τα αποτελέσματα τέτοιων δράσεων των επιχειρήσεων.

Ολόκληρη τη συζήτησή μας με τη Βιολέτα Ξανθούλη μπορείτε να την ακούσετε στο podcast που ακολουθεί.